Серце віддають дітям

Щовересня у дитячому садку №16 «Сонечко» святкують День народження Василя Олександровича Сухомлинського. Цього року виповнюється 100 років від дня народження видатного педагога сучасності, вченого та громадського діяча. Свято розпочинається з покладання квітів до його портрета. Вихователі розповідають дітям про видатного педагога, читають художні твори, всі разом слухають його улюблені пісні та музику, співають і танцюють, драматизують казки, організовують книжкові виставки, конкурси дитячих малюнків та створених дітьми казок і оповідань.
Педагогічний колектив закладу уже 7 років працює над питанням формування у дошкільників основ світобачення на засадах літературної спадщини В.О.Сухомлинського
Дитяче світобачення – це цілісне уявлення дошкільника про природу, предметне довкілля, суспільство, людей культуру, сукупність життєвосмислових знань про світ, які визначають його світорозуміння. На основі цих знань виробляється звичка поводитись певним чином у різних життєвих ситуаціях, формується індивідуальний життєвий досвід. Важлива складова світобачення – світосприйняття, яке виражається в образах реального життя, ідеалах дитини, позначається на її практичній діяльності, виборах, рішеннях планах, вчинках. Дитяче світобачення завжди насичене емоціями, переживаннями, ставленнями. Воно може свідчити про гармонію дошкільника зі світом чи розлад з ним, задоволеність або незадоволеність своїм життям.
Саме тому, прагнучи сформувати у дошкільників реалістичне та оптимістичне світобачення, педагогічний колектив нашого закладу звернувся до спадщини видатного українського педагога В.О. Сухмлинського.
Його літературна спадщина є незаперечною універсальною скарбницею для використання у роботі з дітьми. Вона пронизана ідеєю гуманізму, людяності, доброчинності, любові. За допомогою його художнього слова можна доторкнутися до найтонших струн дитячої душі, зародити в ній любов до прекрасного.
Читаючи твори Василя Сухомлинського, щоразу захоплюємося його мудрістю та педагогічним талантом, його добротою, чуйністю, людяністю. Повторити шлях Василя Сухомлинського звичайно неможливо, тож кожен з нас, педагогів, обирає власний педагогічний шлях, керуючись його гуманістичними ідеями, торуючи шлях до сердець своїх вихованців.
В дошкільному закладі багато педагогів, які пропагують педагогічний досвід роботи з впровадження ідей Василя Олександровича.
Так у пошуках шляхів збереження і зміцнення здоров’я дітей, профілактики захворювань, формування здорового способу життя педогоги дошкільного закладу Дерен Т.В. ( «Казкова фізкультура за творами В.Сухомлинського»), Гірняк І.І. («Виховання здорового способу життя на основі творчості В. Сухомлинського»), Левицька М.М. («Використання спадщини В.Сухомлинського у формуванні безпечної поведінки дошкільників), Климюк О.І. (Психоемоційні етюди за творами В. Сухомлинського) звернулися до талановитого вчителя і знайшли відповіді на всі запитання. Адже на першому плані у педагогічній діяльності В.О.Сухомлинського стояла проблема фізичного розвитку і здоров’я дітей.
«У дитинстві починається тривалий процес пізнання – пізнання і розумом, і серцем – тих моральних цінностей, що лежать в основі моралі: безмежної любові до Батьківщини, бажання стати справжнім патріотом, справжнім борцем» – ці слова педагога памятає, вихователь Кондратьва Н.М., яка виховує справжніх патріотів своєї країни.
Вихователь, Камінська Л.П. працює над проблемою формування у дітей початкової правової освіти з використанням надбань В.Сухомлинського, яка в першу чергу спрямована на розвиток у дітей правової культури, тобто почуття впевненості у собі і соціальної терпимості, а педагог Перепічка М.М. підхопила новаторську ідею В.Сухомлинського, який закликав робити все, щоб не перетворити дитину на «сховище знань, комору істин, правил і формул», а навчити її думати, мислити, сприймати яскравий навколишній світ із його закономірностями, явищами, фактами, істинами, щоб через злиття думки і фізичної праці діти ставали мудрими мислителями і дослідниками, а не «споживачами готових знань». В групі «Соняшник» працює справжня дослідницька лабораторія.
Важливе значення у виховній роботі з дітьми відводимо казці, адже казка для дітей – це пожива для душі, бо в ній вирують людські почуття. Казка не лише забавляє, захоплює, зворушує дитячі серця, а й порушує серйозні життєві питання, спонукає кожну дитину до мислення та активних дій, розкриває їй загальнолюдські цінності, високу мораль і спонукає до дії. Під час занять вихователі використовують різні казки В. Сухомлинського, які діти не лише слухають, інсценують, а й вчаться аналізувати конкретні ситуації, знаходити оригінальні шляхи їх розв’язання. Педагог стверджував, що казки відкривають не лише красу, а й істину, що без казки і ситуації всі пояснення для дитини мертві, бо мовчить її серце. Так в групі «Метелик» створена духовно-моральна Світлиця в якій мешкають герої казок В.Сухомлинського.
” Без казки – живої, яскравої, що оволоділа свідомістю і почуттям дитини, – неможливо уявити дитячого мислення і дитячої мови як певного ступеня людського мислення і мови”, – говорив чудовий педагог. Саме вони є живими, мудрими вчителями для морального розвитку дітей, саме вони сприяють розвитку дитячої мови, інтелекту. Так, вихователі, Принда Н.В., впроваджує мнемотехнологію під час ознайомлення дітей з казкою; Головчинська С.С. використовує інтелектуальні ігри та вправи, як засіб мовленнєвого розвитку дітей.
«Казки В.Сухомлинського на піску – не лише цікаве проведення часу та приємне й доступне дитині заняття, але й істотний механізм розвитку в дитині тонкого розуміння внутрішнього світу людей, спосіб зняття тривоги і виховання впевненості у своєму майбутньому. За допомогою казок на піску можна виховувати дитину, допомагати долати негативні сторони її особистості, які лише починають формуватися. Головне, щоб у цих казках завжди добро перемагало зло», – так вважає вихователь групи «Веселка», Фелик І.В., яка використовує сендплей в роботі з дітьми.
А який чудовий світ природи оживає перед очима дітей у його творах. Те, що здається дитині далеким і чужим, у природі стає близьким, рідним, добрим і зрозумілим у казках В. Сухомлинського.
Практикуючи нетрадиційні форми проведення заняття: заняття-милування, заняття- мислення серед природи, педагоги формують екологічну свідомість дошкільників.
З метою формування творчої активності особистості, виявлення та підтримки дитячих талантів, розкриття та реалізації творчих здібностей, обдарувань дітей, забезпечення їх індивідуального творчого розвитку, вихователь, Пушик О.М. створює з дітьми картини за сюжетами казок В. Сухомлинського, способом «квілінг», а педагоги Береза Л.В. та Пушик Л.М. займаються зображувальною діяльність використовуючи нетрадиційні способи малювання.
У розмаїтті засобів впливу на формування особистості дитини дошкільного віку важливе місце посідає театр.
Театралізована діяльність допомагає дитині глибше пізнати себе, викликати естетичні почуття та емоції. Цей особливий вид мистецтва містить в собі синтез і художнього слова, і музики, і живопису, і літератури…
Найкращим художнім матеріалом для цієї мети є спадщина В.О.Сухомлинського. Всі твори педагога-новатора є цікавими і повчальними. Проблемою використання театралізовано-ігрової діяльності займається музичний керівник, Стецько Н.С.
Власну методичну розробку має музичний керівник, Онищенко О.З. «Використання творів В.О. Сухомлинського для музичного розвитку дошкільнят»
Щоб стати ближчими до сімей вихованців, порозумітися, визначити головні вектори виховного впливу на дітей, досягти єдності вимог у вихованні, окреслено план роботи з батьками: у садочку для батьків проводяться конференції, збори, батьківські школи де знайомлять із творами В.О. Сухомлинського “Батьківська педагогіка”, “Серце віддаю дітям”, “Народження громадянина”. У групах за “круглим столом”, вихователі проводять бесіди, консультації, обмін досвідом, у ході яких дають батькам поради, як краще знайти підхід, стежину до серця дитини. Здійснення морально-естетичного виховання в дошкільному закладі невід’ємно пов’язане з родиною.
У вересні 2016 року за сприянням Івано-Франківської міської ради та благодійного фонду закладу за результатами конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства в садку створено міні-музей В.О. Сухомлинського в якому є міні бібліотека, збірки казок дітей, фотовиставка, відеотека, картини за змістом творів В.О. Сухомлинського для дітей.
Практика роботи педагогічного колективу по використанню педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського, показала доцільність та ефективність створення в стінах дошкільного закладу міні-музею педагога. Проводячи заняття у міні-музеї, тематичні дні, вихователі ознайомлюють дошкільнят з творами великого Вчителя, його педагогічною та громадською діяльністю.
Екскурсоводом музею, є вихователь Гусак І.Д.
Ознайомлюючись з творчістю Василя Олександровича, застосовуючи його ідеї виховання, ми переконуємось ще і ще раз в тому, що з дітьми не можна бути нещирим, дітям належить дарувати любов та, люблячи, виховувати та навчати, разом з тим досліджувати, мріяти і фантазувати, захоплюватись і радіти, дарувати лише радість життя. У нашому садочку діти живуть у затишному світі тепла і добра, у світі творчості і фантазії.
Все добре, що починає формуватися у дошкільному закладі, позначиться на подальшому житті дітей. Сподіваємось, що пізніше, у шкільному житті, зерна, посіяні вихователем, обов’язково рясно проростуть.